Gümrük vergi ve cezalarinin yeniden yapilandirilmasina iliskin esaslar belirlendiZeynep Canli- Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularin, 31 Mayis mesai bitimine kadar basvuruda bulunmalari gerekiyor

Gümrük vergi ve cezalarinin yeniden yapilandirilmasina iliskin esaslar belirlendiZeynep Canli-  Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularin, 31 Mayis mesai bitimine kadar basvuruda bulunmalari gerekiyor

ANKARA (AA) - Gümrük vergi ve cezalarinin yeniden yapilandirilmasina iliskin düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularin, 31 Mayis mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine basvuruda bulunmalari gerekiyor.

Ticaret Bakanligi tarafindan hazirlanan "7440 Sayili Kanun Kapsaminda Gümrük Alacaklarinin Yeniden Yapilandirilmasina Iliskin Teblig" Resmi Gazete'de yayimlanarak yürürlüge girdi.

Tebligle, Gümrük Kanunu ve ilgili diger kanunlar kapsaminda gümrük yükümlülügü dogan ve Ticaret Bakanligina bagli tahsil daireleri tarafindan takip edilen gümrük vergileri, idari para cezalari, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammi alacaklarinin, 7440 sayili Bazi Alacaklarin Yeniden Yapilandirilmasi ile Bazi Kanunlarda Degisiklik Yapilmasina Iliskin Kanun kapsaminda yeniden yapilandirilarak tahsiline iliskin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, 31 Aralik 2022'den (bu tarih dahil) önce gümrük yükümlülügü dogan ve gümrük idarelerince takip edilen alacaklardan, 12 Mart 2023 itibariyla (bu tarih dahil) kesinlesen alacaklar yapilandirma kapsaminda olacak.

Vadesi geldigi halde ödenmemis ya da ödeme süresi henüz geçmemis gümrük vergilerinin ödenmemis kisminin tamami ile bunlara bagli faiz, gecikme faizi, gecikme zammi gibi feri amme alacaklari yerine 12 Mart’a kadar YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarin, ödenmemis alacagin sadece feri alacaktan ibaret olmasi halinde feri alacak yerine YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarin, tamamen ödenmesi sartiyla gümrük vergilerine bagli faiz, gecikme faizi, gecikme zammi gibi feri amme alacaklari ve asli 12 Mart’tan önce ödenmis olanlar dahil asla bagli olarak kesilen idari para cezalarinin tamaminin tahsilinden vazgeçilecek.

Vadesi geldigi halde ödenmemis ya da ödeme süresi henüz geçmemis ve ilgili diger kanunlar kapsaminda gümrük yükümlülügü nedeniyle gümrük vergileri asillarina bagli olmaksizin kesilmis idari para cezalari ile Kabahatler Kanunu'nun istirak hükümleri nedeniyle kesilmis idari para cezalarinin yüzde 50'sinin ödenmesi sartiyla cezalarin kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

Esyanin gümrüklenmis degerine bagli olarak kesilmis idari para cezalarinin yüzde 30'u ve varsa gümrük vergileri aslinin tamami ile bunlara bagli faiz, gecikme faizi, gecikme zammi gibi feri amme alacaklari yerine 12 Mart’a kadar YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarin ödenmesi sartiyla cezalarin kalan yüzde 70'i ile alacak asillarina bagli faiz, gecikme faizi, gecikme zammi gibi feri amme alacaklarinin tamaminin tahsili aranmayacak.

Vergi aslinin tamaminin, kanuna göre yapilandirilarak ödenmesi veya 12 Mart’tan önce ödenmis olmasi durumunda vergi aslina bagli olarak kesilen idari para cezalarinin, 12 Mart itibariyla kesinlesmis olup olmadigina bakilmaksizin tahsilinden vazgeçilecek.

- 31 Mayis’a kadar basvuru yapilmasi gerekiyor

Kanunun kapsadigi dönemlere iliskin olup 12 Mart itibariyla yargi karariyla kesinlestigi halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatin yapilmadigi alacaklar için mükelleflerce kanunda öngörülen süre ve sekilde basvuruda bulunulmasi kosuluyla bu alacaklar da yapilandirilacak.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlularin dava açmamalari, açilmis davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarina basvurmamalari gerekiyor. Kesinlesmemis veya dava safhasinda bulunan alacak asillari için de belirlenen sartlarda düzenlemeden yararlanilabilecek.

Kanunun yayim tarihi olan 12 Mart’tan önce gümrük müdürlüklerince karar alma süreci tamamlanmis ancak henüz tebligat süreci bitmemis alacaklarin kesinlesmemis alacak olarak yapilandirilmasi mümkün olacak.

Kaçakçilikla Mücadele Kanunu hükümleri uyarinca verilen idari para cezalari ise düzenleme kapsaminda yer almiyor.

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlularin, 31 Mayis 2023 mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine basvuruda bulunmalari gerekiyor. Alacagin birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayri ayri basvurulacak.

- 48 taksit imkani

Kanun hükümleri kapsaminda ödenecek tutarlarin ilk taksitinin 30 Haziran 2023'e kadar (bu tarih dahil), diger taksitlerin ise bu tarihi takip eden ikiser aylik dönemler halinde azami 48 esit taksitte ödenmesi gerekecek.

Hesaplanan tutarlarin tamaminin ilk taksit ödeme süresi içinde pesin olarak ödenmesi halinde katsayi uygulanmayacak. Feri alacaklar yerine YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutarlarin yüzde 90'inin tahsilinden vazgeçilecek.

Yapilandirma sonucu ödenecek alacagin sadece feri alacaktan ibaret olmasi halinde feri alacak yerine YI-ÜFE aylik degisim oranlari esas alinarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapilacak.

Hesaplanan tutarlarin taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler sakli kalmak sartiyla borçlularin basvuru sirasinda 12, 18, 24, 36 veya 48 esit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapilamayacak.